Romans (10/16)  

1. <Izrael horlí za Boha bez pravého poznania. Spravedlivosť zo zákona a spravedlivosť z viery>Bratia, záľuba môjho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení.
2. Lebo im dávam svedoctvo, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania.
3. Lebo neznajúc spravedlivosti Božej a hľadajúc postaviť svoju vlastnú spravedlivosť nepodriadili sa spravedlivosti Božej.
4. Lebo koniec zákona je Kristus na spravedlivosť každému veriacemu.
5. Lebo Mojžiš píše o spravedlivosti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť.
6. Ale spravedlivosť z viery hovorí takto: Nepovedz vo svojom srdci: Kto vystúpi hore do neba? To je sviesť Krista dolu.
7. Alebo: Kto sostúpi do priepasti? To je vyviesť Krista hore z mŕtvych.
8. Ale čo hovorí z viery spravedlivosť? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To jest to slovo viery, ktoré kážeme.
9. <Ak vyznáš a uveríš, budeš spasený. Jako uveria bez kazateľa?>Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
10. Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie.
11. Lebo Písmo hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený.
12. Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú.
13. Lebo každý, kto bude vzývať meno JeHoVaHovo, bude spasený.
14. Ale jako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A jako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A jako počujú bez kazateľa?
15. A zase jako budú kázať, keď nebudú poslaní? Jako je napísané: Jaké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci!
16. Ale nie všetci poslúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril našej zvesti?
17. Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie.
18. Ale hovorím: Či ozaj nepočuli? Áno: Ich zvuk sa rozniesol po celej zemi a ich slová do končín obydlenej zeme.
19. Ale hovorím: Či ozaj nepoznal Izrael? Prvý hovorí Mojžiš: Ja vás pohnem k žiarlivosti pri národe, ktorý nie je národom; pri nerozumnom národe vás popudím k hnevu.
20. A Izaiáš sa odvažuje a hovorí: Najdený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne nepýtali.
21. Ale o Izraelovi hovorí: Celý deň som vystieral svoje ruky k ľudu neposlušnému a protirečiacemu.

  Romans (10/16)