Revelation (8/22)  

1. <Ticho na nebi. Sedem trúb. Anjel pri oltári>A keď otvoril siedmu pečať, nastalo mlčanie na nebi jako za pol hodiny.
2. A videl som tých sedem anjelov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb.
3. A prišiel iný anjel a postavil sa pri oltári a mal zlaté kadidlo, a bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s modlitbami všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom.
4. A vystúpil dym kadív s modlitbami svätých z ruky anjela pred Bohom.
5. A potom vzal anjel kadidlo a naplnil ho ohňom s oltára a hodil na zem, a povstaly hlasy, a burácaly hromy, a blýskaly sa blesky, a bolo zemetrasenie.
6. <Anjeli trúbili. Smes ľadovca s ohňom, horiaci vrch do mora, horiaca hviezda na tretinu riek, zatmenitretiny nebeských svetiel. >A siedmi anjeli, ktorí mali sedem trúb, prihotovili sa, aby trúbili.
7. A prvý anjel zatrúbil, a nastalo krupobitie a oheň, čo bolo smiešané s krvou, a bolo to hodené na zem, a bola spálená tretina zeme, i tretina stromov zhorela, i všetka zelená tráva bola spálená.
8. A druhý anjel zatrúbil, a niečo jako veliký vrch, horiaci ohňom, bolo hodené do mora. A tretina mora sa obrátila na krv
9. a zomrela tretina tvorov, ktoré sú v mori, ktoré majú dušu, i tretina lodí bola zkazená.
10. A tretí anjel zatrúbil, a padla s neba veliká hviezda, horiaca jako fakľa, a padla na tretinu riek i na pramene vôd.
11. A meno hviezdy je Palina, a tretina vôd sa obrátila na palinu, a mnoho ľudí zomrelo od vôd, lebo boly zhorkly.
12. A štvrtý anjel zatrúbil, a uderená bola tretina slnca i tretina mesiaca i tretina hviezd, aby sa zatmila ich tretina, a deň aby nesvietil svoju tretinu a noc podobne.
13. A videl som a počul jedného orla anjela, ktorý letel prostredkom neba a hovoril veľkým hlasom: Beda, beda, beda tým, ktorí bývajú na zemi, pre ostatné zvuky trúby troch anjelov, ktorí majú trúbiť.

  Revelation (8/22)