Psalms (98/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm. <sup>(b)</sup> Spievajte JeHoVaHovi novú pieseň, lebo učinil divy. Pomohla mu jeho pravica a rameno jeho svätosti.
2. JeHoVaH oznámil svoje spasenie; odkryl svoju spravedlivosť pred očami národov.
3. Pamätá na svoju milosť a na svoju pravdu, domu Izraelovmu. Všetky končiny zeme uvidia spasenie nášho Boha.
4. Pokrikujte JeHoVaHovi s radosťou celá zem! Volajte hlasite, plesajte a spievajte žalmy!
5. Spievajte JeHoVaHovi žalmy pri citare, pri citare, a nech sa počuje hlas chválospevu!
6. Chváľte ho na trúby a zvukom surmity! Pokrikujte radostne pred Kráľom JeHoVaHom!
7. Nech hučí more a jeho náplň, okruh sveta aj obyvatelia, ktorí bývajú na ňom.
8. Rieky nech od radosti tlieskajú rukami, spolu nech plesajú i vrchy,
9. pred JeHoVaHom, lebo ide súdiť zem; bude súdiť okruh sveta v spravedlivosti a národy podľa spravedlivého práva.

  Psalms (98/150)