Psalms (97/150)  

1. JeHoVaH kraľuje! Nech plesá zem! Nech sa radujú tie mnohé ostrovy!
2. Oblak a mrákava je vôkol neho; spravedlivosť a súd postaťou jeho trónu.
3. Oheň ide pred ním a vôkol páli jeho protivníkov.
4. Jeho blesky osvecujú okruh sveta; vidí to zem a trasie sa.
5. Vrchy sa rozplývajú ako vosk pred JeHoVaHom, pred Pánom celej zeme.
6. Nebesia oznamujú jeho spravedlivosť, a všetky národy uvidia jeho slávu.
7. Nech sa hanbia všetci, ktorí slúžia rytine, ktorí sa chlúbia modlami! Klaňajte sa mu, všetci bohovia!
8. Počuje to Sion a bude sa radovať, a budú plesať dcéry Judska, pre tvoje súdy, JeHoVaHu!
9. Lebo ty, JeHoVaHu, si ten Najvyšší nad celou zemou; veľmi si vyvýšený nad všetkých bohov.
10. Vy, ktorí milujete JeHoVaHa, majte v nenávisti to, čo je zlé! On ostríha duše svojich svätých; vytrhuje ich z ruky bezbožníkov.
11. Svetlo sa seje spravedlivému a radosť tým, ktorí sú úprimného srdca.
12. Radujte sa, spravedliví, v JeHoVaHovi a oslavujte pamiatku jeho svätosti!

  Psalms (97/150)