Psalms (96/150)  

1. Spievajte JeHoVaHovi novú pieseň! Spievajte JeHoVaHovi, celá zem!
2. Spievajte JeHoVaHovi; dobrorečte jeho menu; zvestujte jeho spasenie zo dňa na deň!
3. Rozprávajte jeho slávu medzi národami, všade medzi všetkými ľuďmi jeho divy.
4. Lebo veľký je JeHoVaH a veľmi chválený; je strašný nad všetkých bohov.
5. Lebo všetci bohovia národov sú modlami; ale JeHoVaH učinil nebesia.
6. Velebnosť a sláva je pred sím, sila a okrasa v jeho svätyni.
7. Vzdajte JeHoVaHovi, čeľade národov, vzdajte JeHoVaHovi česť a silu!
8. Vzdajte JeHoVaHovi česť jeho mena. Doneste posvätný dar a vojdite do jeho dvorov!
9. Klaňajte sa JeHoVaHovi v ozdobe svätosti! Traste sa pred jeho tvárou, celá zem!
10. Povedzte medzi národami: JeHoVaH kraľuje! Áno, aj okruh sveta bude upevnený tak, aby sa nepohnul. Bude súdiť národy spravedlivo.
11. Nech sa radujú nebesia, a nech plesá zem! Nech hučí more i jeho náplň!
12. Nech sa veselí pole a všetko, čo je na ňom! Vtedy nech plesajú i všetky stromy lesa
13. pred JeHoVaHom, lebo ide, lebo ide súdiť zem! Bude súdiť okruh sveta v spravedlivosti a národy vo svojej pravde.

  Psalms (96/150)