Psalms (95/150)  

1. Poďte, plesajme JeHoVaHovi! Pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia!
2. Predídime jeho tvár s chválou! Pokrikujme mu radostne žalmy!
3. Lebo JeHoVaH je silný Bôh veľký a veľký Kráľ nad všetkými bohmi,
4. v ktorého ruke sú nevystihlé hlbiny zeme, a končiare vrchov sú jeho.
5. Jeho je more, a on ho učinil, i sušinu sformovaly jeho ruky.
6. Poďte, klaňajme sa a padnime na kolená, kľakajme pred JeHoVaHom, svojím učiniteľom.
7. Lebo on je náš Bôh, a my sme ľud jeho pastvy, sme stádom jeho ruky. Dnes, ak počujete jeho hlas,
8. nezatvrdzujte svojho srdca jako v Meríbe, jako v deň pokušenia na púšti,
9. kde ma pokúšali vaši otcovia; zkúsili ma aj videli moje dielo.
10. Štyridsať rokov som sa nesnádil s tým pokolením a povedal som: Oni sú ľud, ktorý blúdi srdcom. A oni nepoznali mojich ciest,
11. takže som konečne prisahal vo svojom hneve, že nevojdú do môjho odpočinku.

  Psalms (95/150)