Psalms (94/150)  

1. Silný Bože pomsty, JeHoVaHu, silný Bože pomsty, zaskvej sa!
2. Pozdvihni sa, sudca zeme! Daj pyšným odplatu!
3. Až dokedy bezbožníci, JeHoVaHu, dokedy budú plesať bezbožní?
4. Vravia a vravia, hovoria spurne; honosia sa všetci činitelia neprávosti.
5. JeHoVaHu, depcú tvoj ľud a trápiac ponižujú tvoje dedičstvo.
6. Vraždia vdovu a pohostína a siroty zabíjajú
7. a hovoria: Nevidí toho JeHoVaH, ani tomu nerozumie Bôh Jakobov.
8. Rozumejte, zhovädilí v ľude! Blázni, kedyže už zmúdriete?
9. Či azda ten, ktorý vsadil ucho, nepočuje? Alebo či ten, ktorý utvoril oko, nevidí?
10. Či ten, ktorý kázni národy, nebude trestať? Ten, ktorý učí ľudí vedomosti?
11. JeHoVaH zná myšlienky ľudí, že sú márnosť.
12. Blahoslavený muž, ktorého otcovsky káraš, JeHoVaHu, a vyučuješ ho zo svojho zákona,
13. aby si mu spôsobil pokoj pred dňami zlého, kým sa bezbožnému nevykope jama.
14. Lebo JeHoVaH nepovrhne svojho ľudu a neopustí svojho dedičstva.
15. Lebo súd sa navráti k spravedlivosti, a za ním pojdú všetci úprimného srdca.
16. Kto by bol za mňa povstal proti zlostníkom? Kto by sa bol postavil za mňa proti činiteľom neprávosti?
17. Keby mi JeHoVaH nebol býval pomocou, už by sa skoro bola octla moja duša v mlčaní.
18. Ak hovorím: Moja noha sa kláti, tvoja milosť, ó, JeHoVaHu, ma vždycky upevní.
19. V mnohých mojich dumných myšlienkach v mojom srdci tvoje potešovania obveseľujú moju dušu.
20. Lebo veď či sa spolčí s tebou stolica neprávosti, ten, kto vymýšľa trápenie po zákone?
21. Tí, ktorí útočia na dušu spravedlivého a odsudzujú nevinnú krv?
22. Ale JeHoVaH mi je vysokým hradom a môj Bôh skalou môjho útočišťa.
23. A obráti ich neprávosť na nich samých, ich vlastnou zlosťou ich zahladí; zahladí ich JeHoVaH, náš Bôh.

  Psalms (94/150)