Psalms (93/150)  

1. JeHoVaH kraľuje. Obliekol velebnosť. JeHoVaH sa obliekol a opásal sa silou. Áno, upevnil aj okruh sveta, aby sa nepohol.
2. Tvoj trón stojí pevne od pradávna, od večnosti si ty.
3. Rieky pozdvihujú, JeHoVaHu, rieky pozdvihujú svoj hukot; rieky pozdvihujú svoje vlnobitie.
4. Nad hukot mnohých vôd, nad silné vlny morské silnejší je na výsosti JeHoVaH.
5. Tvoje svedoctvá sú preveľmi isté. Tvojemu domu sluší svätosť, JeHoVaHu, na večné časy.

  Psalms (93/150)