Psalms (92/150)  

1. Žalm. Pieseň na sobotný deň.
2. Dobre je oslavovať JeHoVaHa a spievať tvojmu menu žalmy, ó, Najvyšší!
3. Zvestovať za rána tvoju milosť a tvoju pravdu po nociach
4. pri nástroji o desiatich strunách, pri harfe, pri ľúbezných zvukoch hudby na citaru.
5. Lebo si ma obveselil, JeHoVaHu, svojím dielom; plesať budem pre skutky tvojich rúk.
6. Aké veľké sú tvoje skutky, JeHoVaHu! Preveľmi hlboké sú tvoje myšlienky.
7. Hovädný človek toho nezná, a blázon tomu nerozumie.
8. Keď aj rastú bezbožníci jako bylina, a kvitnú všetci činitelia neprávosti, je to nato, aby boli vyhladení na večné veky.
9. Ale ty, JeHoVaHu, si najvyšší na veky!
10. Lebo hľa, tvoji nepriatelia, JeHoVaHu, lebo hľa, tvoji nepriatelia zahynú. Rozpŕchnu sa všetci činitelia neprávosti.
11. A vyzdvihneš môj roh ako roh jednorožca; budem poliaty čerstvým olejom.
12. A moje oko sa podíva na tých, ktorí ma strežú; moje uši počujú o zlostníkoch, ktorí povstávajú proti mne.
13. Spravedlivý bude kvitnúť ako palma, porastie do vysoka jako cedra na Libanone.
14. Tí, ktorí sú zasadení v dome JeHoVaHovom, budú kvitnúť vo dvoroch nášho Boha.
15. Ešte aj v šedinách ponesú ovocie a budú svieži a zelení, (92:16)aby zvestovali, že je JeHoVaH priamy, moja skala, a že niet pri ňom nijakej neprávosti.

  Psalms (92/150)