Psalms (91/150)  

1. Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho.
2. Poviem JeHoVaHovi: Moje útočište a môj hrad, môj Bôh, na ktorého sa nadejem.
3. Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej.
4. Prikryje ťa svojimi brky, a utečieš sa pod jeho krýdla. Jeho pravda je štítom a paväzou.
5. Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne;
6. nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní.
7. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži.
8. Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných.
9. Pretože hovoríš: Ty si, JeHoVaHu, moje útočište, a že si Najvyššieho učinil svojím príbytkom,
10. neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nijaký úder nepriblíži tvojmu stánu.
11. Lebo prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách.
12. Na rukách ťa ponesú, aby si si neuderil svojej nohy o kameň.
13. Stupíš na leva a na jedovatého hada, pošliapeš ľvíča a draka.
14. Pretože sa láskou vinie ku mne, vyslobodím ho; vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Bôh.
15. Bude volať na mňa, a ohlásim sa mu. Ja bude, s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslávim ho.
16. Nasýtim ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie.

  Psalms (91/150)