Psalms (88/150)  

1. Pieseň. Žalm synov Kórachových. Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Nemoc pokoriť. Vyučujúci Hémana Ezrachitského.
2. JeHoVaHu, Bože môjho spasenia, vodne i vnoci kričím pred tebou.
3. Prosím, nech prijde moja modlitba pred tvoju tvár! Nakloň svoje ucho k môjmu volaniu!
4. Lebo moja duša sa nasýtila rôzneho zlého, a môj život sa priblížil ríši smrti.
5. Počítaný som medzi tých, ktorí sostupujú do jamy; som ako muž bez vlády.
6. Pohodený som medzi mŕtvych; som ako pobití, ležiaci v hrobe, na ktorých sa už viacej nerozpomenieš, a ktorí sú vyťatí od tvojej ruky.
7. Položil si ma do najhlbšej jamy, do tmavých miest v hlbinách.
8. Tvoja prchlivosť doľahla na mňa, a všetky tvoje vlny sa lámu na mne. Ztrápil si ma. Sélah.
9. Vzdialil si mojich známych odo mňa; zošklivil si im ma; som zatvorený a nemôžem vyjsť.
10. Moje oko hynie od trápenia; volám na teba, JeHoVaHu, každý deň; vystieram k tebe svoje ruky.
11. Či asnáď tým, ktorí pomreli, učiníš zázrak? Alebo azda mŕtvi vstanú, aby ťa chválili? Sélah.
12. Či sa bude rozprávať o tvojej milosti v hrobe? O tvojej pravde v zahynutí?
13. Či sa bude znať tvoj zázrak vo tme alebo tvoja spravedlivosť v zemi zabudnutia?
14. Ale ja, JeHoVaHu, volám k tebe pokorne o pomoc, a za rána ťa predchádza moja modlitba.
15. Prečo, ó, JeHoVaHu, zamietaš moju dušu? Prečo skrývaš predo mnou svoju tvár?
16. Utrápený som a zomieram od mladosti; nesiem tvoj strach a desím sa bezradný.
17. Cezo mňa sa vše valí tvoj rozpálený hnev, a tvoje hrôzy ma ničia.
18. Obkľučuje ma to všetko každý deň ako voda; zo všetkých strán sa to spolu hrnie na mňa. (88:19)Vzdialil si odo mňa priateľa a druha; moji známi sú: tma.

  Psalms (88/150)