Psalms (87/150)  

1. <sup>(a)</sup> Synov Kórachových. Žalm. Pieseň. <sup>(b)</sup> Jeho základ je na vrchoch svätosti.
2. JeHoVaH miluje brány Siona viacej než všetky príbytky Jakobove.
3. Preslávne sú to veci, ktoré sa hovoria o tebe, ó, mesto Božie! Sélah.
4. Budem pripomínať tým, ktorí ma znajú, Rahaba (* Egypt) a Babylon, hľa, Filišteu a Týrus s Kúšom (* Ethiopia). Povedia: Tento sa tam narodil.
5. A o Sione sa povie: Ten i tamten sa narodil v ňom, a on, Najvyšší, ho upevní.
6. JeHoVaH bude vypočitovať pri popise národov a povie: Tento sa tam narodil. Sélah.
7. A speváci jako aj od radosti poskakujúci budú vyznávať: Všetky moje pramene sú v tebe.

  Psalms (87/150)