Psalms (85/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Synov Kórachových. Žalm.
2. JeHoVaHu, ty si bol kedysi láskavý na svoju zem; priviedol si zpät zajatých Jakobových.
3. Odpustil si neprávosť svojho ľudu, prikryl si každý ich hriech. Sélah.
4. Odpratal si všetku svoju prchlivosť; odvrátil si sa od pále svojho hnevu.
5. Navráť sa zase k nám, Bože našeho spasenia, a učiň prietrž svojmu hnevu proti nám!
6. Či sa len na veky budeš hnevať na nás? Či budeš preťahovať svoj hnev na pokolenie a pokolenie?
7. Či nás ty zase neobživíš? Aby sa tvoj ľud zase radoval v tebe?
8. Ukáž nám, JeHoVaHu, svoju milosť a daj nám svoje spasenie!
9. Chcem počuť, čo hovorí silný Bôh JeHoVaH. Lebo isteže hovorí pokoj svojmu ľudu a svojim svätým, len aby sa zase nenavracovali k bláznovstvu.
10. Áno, blízke je jeho spasenie tým, ktorí sa ho boja, aby prebývala sláva v našej zemi.
11. Milosť a pravda sa stretnú; spravedlivosť a pokoj sa bozkajú.
12. Pravda bude pučať zo zeme, a spravedlivosť bude hľadieť z nebies.
13. Vtedy aj JeHoVaH dá dobré, a naša zem vydá svoju úrodu. (85:14)Spravedlivosť pojde popredku, a dobré položí svoje kroky na cestu.

  Psalms (85/150)