Psalms (84/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Na nápev: Gitťanka. Synov Kórachových. Žalm.
2. Aké milé sú tvoje príbytky, JeHoVaHu Zástupov!
3. Práhne, i hynie moja duša túžbou po sieňach JeHoVaHových. Moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému Bohu živému.
4. Ešte len aj vrabec najde dom a lastovička sebe hniezdo, v ktorom složí svoje mláďatá, tvoje oltáre, JeHoVaHu Zástupov, môj Kráľu a môj Bože!
5. Blahoslavení sú tí, ktorí bývajú v tvojom dome; tí ťa budú večne chváliť. Sélah.
6. Blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v tebe; blahoslavení, v ktorých srdci sú urovnané cesty.
7. Tí, ktorí idú dolinou Plaču, pokládajú si ju za prameň, i včasný dážď ju pokrýva rôznym požehnaním.
8. Idú od sily k sile a ukazujú sa pred Bohom na Sione.
9. JeHoVaHu, Bože Zástupov, čuj moju modlitbu, pozoruj, Bože Jakobov! Sélah.
10. Ty, náš štítu, vidz, ó, Bože, a pohliadni na tvár svojho pomazaného!
11. Lebo lepší je deň v tvojich dvoroch než inde tisíc. Radšej volím sedieť na prahu v dome svojho Boha než bývať v stánoch bezbožnosti.
12. Lebo JeHoVaH Bôh je slncom a štítom. Ľúbeznosť a slávu udieľa JeHoVaH. Neodoprie ničoho dobrého tým, ktorí chodia v úprimnosti. (84:13)JeHoVaHu Zástupov, blahoslavený človek, ktorý sa nadeje na teba!

  Psalms (84/150)