Psalms (82/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm Azafov. <sup>(b)</sup> Bôh stojí v shromaždení silného Boha; súdi v strede bohov
2. a hovorí: Dokedy budete súdiť nespravedlivo a hľadieť na osobu bezbožných? Sélah.
3. Súďte chudobného a sirotu podľa pravdy; vyhláste biedneho a núdzneho za spravedlivého!
4. Vyprostite chudobného a biedneho, vytrhnite ho z ruky bezbožníkov!
5. Ale nevedia ani nerozumejú; chodia vo tme; pohybujú sa všetky základy zeme.
6. Ja som bol povedal: Bohovia ste a synovia Najvyššieho vy všetci.
7. Avšak zomriete jako iný človek a padnete jako jeden z kniežat.
8. Povstaň, ó, Bože, súď zem, lebo ty budeš dediť medzi všetkými národami.

  Psalms (82/150)