Psalms (80/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Na nápev: Ľalie. Svedoctvo. Žalm Azafov.
2. Pastieru Izraelov, prosíme, nakloň svoje ucho! Ty, ktorý šetrne vodíš Jozefa jako stádo, ktorý tróniš na cherubínoch, zaskvej sa!
3. Pred Efraimom, Benjaminom a Manassesom zobuď svoju hrdinskú silu a poď nám na záchranu!
4. Ó, Bože, navráť nás a daj svietiť svojej tvári, a budeme spasení!
5. JeHoVaHu, Bože Zástupov, až dokedy budeš horieť hnevom na modlitbu svojho ľudu?
6. Kŕmiš ich chlebom sĺz a napájaš ich slzami z vedra.
7. Učinil si nás našim súsedom predmetom sváru, a naši nepriatelia sa nám smejú medzi sebou.
8. Bože Zástupov, navráť nás a daj svietiť svojej tvári, a budeme spasení!
9. Vinič si preniesol z Egypta; zahnal si pohanov a zasadil si ho.
10. Upratal si pred ním a dal si, aby zapustil svoje korene a naplnil zem.
11. Jeho vôňa pokryla vrchy, a jeho révy narástly jako cedry silného Boha.
12. Vyhnal svoje letorasty až k moru a svoje výhonky až k veľkej rieke.
13. Prečo si rozboril jeho ohrady, aby ho všetci, ktorí idú cestou, otrhávali?
14. Rozrýva ho diviak z lesa, a spása ho poľná zver.
15. Bože Zástupov, navráť sa, prosíme! Pohliadni z neba a vidz a navštív tento vinič!
16. Zaštíť, čo sadila tvoja pravica, i mládnik, ktorý si zmocnil pre seba.
17. Vinič je spálený ohňom, srezaný; hynú od žehrania tvojej tvári.
18. Nech je tvoja ruka nad mužom tvojej pravice, nad synom človeka, ktorého si zmocnil pre seba.
19. A neuhneme zpät od teba, obživ nás, a budeme vzývať tvoje meno. (80:20)JeHoVaHu, Bože Zástupov, navráť nás! Daj svietiť svojej tvári a budeme spasení!

  Psalms (80/150)