Psalms (8/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Gitťanka. Žalm Dávidov.
2. JeHoVaHu, náš Pane, jaké slávne je tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoje veličenstvo na nebesiach!
3. Z úst nemluvniat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si moc pre svojich protivníkov, aby si umlčal nepriateľa a pomstiaceho sa.
4. Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil,
5. myslím si: Čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ!
6. Učinil si ho málo menším než je Bôh; korunoval si ho slávou a cťou.
7. Učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk; všetko si položil pod jeho nohy:
8. ovce, voly, to všetko, áno, ešte i divú zver poľnú,
9. nebeské vtáctvo a morské ryby - čo chodí stezkami mora. (8:10)JeHoVaHu, náš Pane, jaké slávne je tvoje meno na celej zemi!

  Psalms (8/150)