Psalms (76/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót. Žalm Azafov. Pieseň.
2. Bôh je známy v Judsku; jeho meno je veľké v Izraelovi.
3. V Sáleme povstal jeho stán, a jeho bydlisko bolo položené na Sione.
4. Tam polámal ohnivé šípy lučišťa, štít a meč, i vojnu. Sélah.
5. Svetlý si ty a nádherný, prichádzajúci od vrchov koristi.
6. Olúpení sú mužovia udatného srdca; usnuli svojím spánkom, a niktorí mužovia silní nenašli svojich rúk.
7. Od tvojho žehrania, Bože Jakobov, tvrde usnul i voz i kôň.
8. Ty si strašný, ty, a kto by obstál pred tvojou tvárou, keď sa zapáli tvoj hnev?!
9. Keď dávaš z neba čuť rozsudok, zem sa bojí a tíchne.
10. vtedy, keď povstáva Bôh, aby súdil, aby spasil všetkých pokorných zeme. Sélah.
11. Lebo i prudký hnev človeka ťa musí chváliť; a ostatok takých hnevom opášeš.
12. Sľubujte JeHoVaHovi, svojmu Bohu, sľuby a plňte ich, všetci, ktorí ste vôkol neho! Nech donášajú Prehroznému dary. (76:13)On odníma ducha kniežatám; je strašný kráľom zeme.

  Psalms (76/150)