Psalms (75/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru jako: Nezahub! Žalm Azafov. Pieseň.
2. Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme. A že je blízke tvoje meno, o tom rozprávajú tvoje divy.
3. Lebo si povedal: Keď prijde uložený čas, ja budem súdiť spravedlivo.
4. Keď sa rozplýva zem a hrôzou všetci jej obyvatelia, vtedy ja postavím jej stĺpy tak, aby stály. Sélah.
5. Hovorím bláznom: Nebláznite! A bezbožníkom: Nepozdvihujte rohu!
6. Nepozdvihujte proti Najvyššiemu svojho rohu! Nehovorte tvrdošijne!
7. Lebo nie od východu ani od západu ani nie od púšte prichádza povýšenie.
8. Ale Bôh, sudca, jedného ponižuje a druhého povyšuje.
9. Lebo kalich je v ruke JeHoVaHovej, a víno sa v ňom pení: je plný miešaného, a bude nelievať z neho, ba ešte i jeho kvasnice vysrkajú a vypijú všetci bezbožníci zeme.
10. Ale ja budem zvestovať skutky Pánove na veky; spievať budem Bohu Jakobovmu žalmy. (75:11)A poutínam všetky rohy bezbožníkov; vyvýšené budú rohy spravedlivého.

  Psalms (75/150)