Psalms (74/150)  

1. <sup>(a)</sup> Vyučujúci Azafov. <sup>(b)</sup> Prečo si nás, ó, Bože, zavrhol na večnosť? Prečo je roznietený tvoj hnev na stádo tvojej pastvy?
2. Rozpamätaj sa na svoje shromaždenie, ktoré si tam dávno kúpil, na prútok svojho dedičstva, ktorý si vykúpil, na vrch Sion, toď, na ktorom bývaš.
3. Povznes svoje kroky k večným rozvaleninám. Všetko zkazil nepriateľ v svätyni!
4. Tvoji protivníci revali prostred tvojho slávnostného shromaždenia. Urobili svoje odznaky odznakmi.
5. Zdalo sa to tak, ako keď ľudia do vysoka sa zaháňajúc toporami tnú do húšte stromovia.
6. A teraz dovedna tlčú jej rezby sekerami a obuchmi.
7. Podpálili tvoju svätyňu; zrútiac ho na zem poškvrnili príbytok tvojho mena.
8. Hovoria vo svojom srdci: Vyhubme ich všetkých dovedna! Popálili všetky shromaždištia silného Boha v zemi.
9. Nevidíme svojich odznakov; už nieto proroka, ani nieto medzi nami toho, kto by vedel, dokedy to bude trvať.
10. Dokedy, ó, Bože, bude potupovať protivník? Či sa na veky bude rúhať nepriateľ tvojmu menu?
11. Prečo uťahuješ zpät svoju ruku a svoju pravicu? Vytiahni ju zo svojho lona a učiň koniec!
12. Avšak ty, Bože, si mojím Kráľom od dávna, ktorý pôsobíš nové a nové spasenie prostred zeme.
13. Ty si vo svojej sile rozdelil more; skrúšil si hlavy drakom na vodách.
14. Ty si roztrieskal hlavy leviatána; dal si ho za pokrm ľudu na púšti.
15. Ty si roztvoril prameň a potok. Ty si vysušil rieky trvalého toku.
16. Tvoj je deň, tvoja je i noc; ty si pripravil svetlo i slnko.
17. Ty si postavil všetky hranice zeme; leto a zimu si utvoril.
18. Rozpomeň sa na to, že nepriateľ hanobil JeHoVaHa, a bláznivý ľud sa rúhal tvojmu menu.
19. Nedaj zveri duše svojej hrdličky; nezbudni navždy na život svojich biednych.
20. Pohliadni na smluvu, lebo i najtmavšie kúty zeme sú plné peleší ukrutnosti.
21. Nech neodchádza zpät utlačený zahanbený; biedni a chudobní nech chvália tvoje meno.
22. Povstaň, ó, Bože, a rozrieš svoju pravotu! Rozpomeň sa na svoje pohanenie, ktoré sa ti deje od blázna každý deň.
23. Nezabudni na hlas svojich protivníkov, na hrmot tých, ktorí povstávajú proti tebe, a ktorý vystupuje neprestajne.

  Psalms (74/150)