Psalms (72/150)  

1. <sup>(a)</sup> Šalamúnov. <sup>(b)</sup> Bože, svoje súdy daj kráľovi a svoju spravedlivosť synovi kráľovmu,
2. aby súdil tvoj ľud v spravedlivosti a tvojich biednych múdrym súdom.
3. Vtedy donesú vrchy ľudu pokoj i vŕšky v spravedlivosti.
4. Bude súdiť biednych z ľudu, pomôže synom biedneho a rozdrtí utláčateľa.
5. Budú sa ťa báť, kým len bude slnce, a dokiaľ bude trvať mesiac, pokolenie pokolení.
6. Sostúpi jako dážď na pôkos a jako tichý dážď hojný, kropiaci zem.
7. Za jeho dní bude kvitnúť spravedlivý, a bude veľký pokoj, kým len bude trvať mesiac.
8. A bude panovať od mora po more a od rieky až po konce zeme.
9. Pred ním sa budú skláňať obyvatelia pustín, a jeho nepriatelia budú lízať prach.
10. Kráľovia Taršíša a ostrovov donesú pôcty; kráľovia zo Šéby a Sáby budú obetovať dary.
11. A budú sa mu klaňať všetci kráľovia; všetky národy mu budú slúžiť.
12. Lebo vytrhne chudobného, volajúceho, a biedneho a toho, kto nemá spomocníka.
13. Zľutuje sa nad slabým a chudobným a duše chudobných spasí.
14. Vykúpi ich dušu z útisku a z násilia, a ich krv je drahá v jeho očiach.
15. A budú žiť a budú mu dávať zlato zo Šéby, a vždy sa budú modliť za neho. Žehnať ho budú každého dňa.
16. Bude hojnosť obilia v zemi hore na temeni vrchov; jeho úroda bude šumieť ako Libanon, a ľudia z mesta budú kvitnúť ako bylina zeme.
17. Jeho meno bude na veky; dokiaľ trvá slnce, bude trvať i jeho meno. Ľudia sa ním budú žehnať; všetky národy ho budú blahoslaviť.
18. Nech je požehnaný JeHoVaH Bôh, Bôh Izraelov, ktorý sám jediný činí divy.
19. A nech je požehnané meno jeho slávy až na veky! A nech je celá zem naplnená jeho slávou! Ameň, ameň.
20. Tým sa končia modlitby Dávida, syna Izaiho.

  Psalms (72/150)