Psalms (71/150)  

1. K tebe, JeHoVaHu, sa utiekam. Nech sa nemusím hanbiť na veky!
2. Vytrhni ma vo svojej spravedlivosti a vysloboď ma! Nakloň svoje ucho ku mne a zachráň ma!
3. Buď mi skalou obydlia, kam by som vždycky vošiel. Rozkázal si zachrániť ma, lebo mojou skalou a mojou pevnosťou si ty.
4. Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti prevrátenca a zlostníka!
5. Lebo ty si mojím očakávaním, Pane, JeHoVaHu, mojou nádejou od mojej mladosti.
6. Na teba sa spolieham od narodenia; ty si ten, ktorý si ma odlúčil od života mojej matky. V tebe je moja chvála neprestajne.
7. Som ako zázrak mnohým. Ale ty si mojím silným útočišťom.
8. Nech sú moje ústa naplnené tvojou chválou, každý deň tvojou nádherou.
9. Neodvrhni ma v čase staroby; neopusti ma, keď zhynie moja sila.
10. Lebo moji nepriatelia hovorili proti mne zlé, a tí, ktorí strežú moju dušu, sa spolu radili.
11. a hovorili: Bôh ho opustil; hoňte a chyťte ho, lebo niet toho, kto by ho vytrhnul.
12. Bože nevzdiaľuj sa odo mňa! Môj Bože, ponáhľaj sa mi na pomoc!
13. Nech sa hanbia a zhynú, ktorí útočia na moju dušu! Nech sa pokryjú hanbou a studom ako rúchom tí, ktorí hľadajú moje zlé.
14. Ale ja budem vždycky čakať a budem pridávať ku všetkej tvojej chvále chválu.
15. Moje ústa budú rozprávať tvoju spravedlivosť, každého dňa tvoje spasenie, lebo neznám tomu počtu.
16. Prijdem v hrdinskej sile Pána JeHoVaHa; budem pripomínať tvoju spravedlivosť, len teba samého.
17. Bože, učil si ma od mojej mladosti, a až doteraz zvestujem tvoje divy.
18. A tak až do staroby a do šedín, ó, Bože, ma neopusti, dokiaľ neoznámim svojmu pokoleniu tvojho ramena a každému, ktoré prijde, tvojej hrdinskej sily.
19. A tvoja spravedlivosť, ó, Bože, sahá až na výsosť. Ktože je rovný tebe, Bože, ktorý činíš také veľké veci?!
20. Ty, ktorý si nám bol dal vidieť mnohé a veľké súženia a zlé veci, zase nás oživíš a zase nás vyvedieš z priepastí zeme.
21. Rozmnožíš moju veľkosť a obrátiac sa potešíš ma.
22. A ja ťa tiež budem chváliť na harfe, tvoju pravdu, môj Bože! Budem ti spievať žalmy pri citare, Svätý Izraelov!
23. Moje rty budú plesať, lebo ti budem spievať žalmy, i moja duša, ktorú si vykúpil.
24. I môj jazyk bude každý deň rozprávať o tvojej spravedlivosti, lebo sa budú hanbiť, lebo rumenieť budú tí, ktorí hľadajú moje zlé.

  Psalms (71/150)