Psalms (70/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. Pripomínať.
2. Bože, pospieš ma vytrhnúť, JeHoVaHu, ponáhľaj sa mi na pomoc!
3. Nech sa hanbia a rumenejú tí, ktorí hľadajú moju dušu! Nech uhnú zpät a stydia sa tí, ktorí chcú moje zlé.
4. Nech sa obrátia zpät pre svoju hanbu tí, ktorí vo zlom hovoria: Aha, aha!
5. Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú, a tí, ktorí milujú tvoje spasenie, nech vždycky hovoria: Nech je velebený Bôh! (70:6)Ale ja som biedny a chudobný; Bože, ponáhľaj sa ku mne! Mojou pomocou a mojím vysloboditeľom si ty! JeHoVaHu, neodkladaj!

  Psalms (70/150)