Psalms (7/150)  

1. Žalostná pieseň Dávidova, ktorú spieval JeHoVaHovi pre slová Kúša, syna Jeminiho.
2. JeHoVaHu, môj Bože, k tebe sa utiekam; zachráň ma od všetkých tých, ktorí ma prenasledujú, a vytrhni ma!
3. Aby neuchvátil nepriateľ ako lev moju dušu a neroztrhal, keď by nebolo, kto by vytrhnul!
4. JeHoVaHu, môj Bože, ak som to urobil, ak je neprávosť na mojich rukách,
5. ak som odplácal zlým tomu, kto žil so mnou v pokoji (Áno, vytrhoval som zo zlého toho, ktorý sa mi protivil bez príčiny!),
6. vtedy nech honí nepriateľ moju dušu a nech ju dostihne a pošliape môj život na zem a moju slávu nech položí do prachu. Sélah.
7. Povstaň, ó, JeHoVaHu, vo svojom hneve! Povznes sa na vzteklosť mojich protivníkov, zobuď sa a pospieš ku mne, ty, ktorý si rozkázal súd.
8. A obstúpi ťa shromaždenie ľudí, a navráť sa nad ním na výsosť!
9. JeHoVaH bude súdiť národy. Súď ma, JeHoVaHu, podľa mojej spravedlivosti a podľa neviny, ktorá je pri mne.
10. Nech je raz koniec zlosti bezbožných, a postav pevne spravedlivého. Ale však ten, kto zkúša srdcia a ľadviny, je spravedlivý Bôh.
11. Môj štít je u Boha, ktorý zachraňuje úprimných srdcom.
12. Bôh je spravedlivý sudca a silný Bôh sa hnevá na bezbožného každý deň.
13. Ak sa neobráti, naostrí svoj meč; natiahol svoje lučište a namieril ho
14. a prihotovil si smrteľnú zbroj, svoje šípy urobil pre bezľútostných prenasledovníkov.
15. Hľa, počal neprávosť, tehotnel trápením a splodil lož.
16. Kopal jamu a vykopal ju a padnul do dolu, ktorý urobil.
17. Jeho trápenie sa obráti na jeho hlavu, a jeho ukrutnosť sostúpi na jeho temä. (7:18)Oslavovať budem JeHoVaHa podľa jeho spravedlivosti a spievať menu Najvyššieho JeHoVaHa žalmy.

  Psalms (7/150)