Psalms (69/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Ľalie. Dávidov.
2. Zachráň ma, Bože, lebo mi došly vody až po dušu.
3. Hrúžam sa v hlbokom bahne, a nieto na čom zastať. Vošiel som do hlbín vôd, a zalial ma valiaci sa prúd.
4. Ustal som od svojho volania; moje hrdlo vyschlo; moje oči zomdlely, kým očakávam na svojho Boha.
5. Tých, ktorí ma nenávidia bez príčiny, je viac ako vlasov na mojej hlave. Zmocneli tí, ktorí sa usilujú ma zničiť, moji lživí nepriatelia. Čoho som neulúpil, mám potom vrátiť.
6. Bože, ty znáš môj nerozum, a moje previnenia nie sú skryté pred tebou.
7. Nech sa nehanbia pre mňa tí, ktorí očakávajú na teba, Pane, JeHoVaHu Zástupov; nech sa nestydia mojou vinou tí, ktorí ťa hľadajú, ó, Bože Izraelov!
8. Lebo pre teba nesiem pohanenie, pre teba pokryl stud moju tvár.
9. Cudzím som sa stal svojim bratom a neznámym svojej matky synom.
10. Lebo ma zožiera horlivosť za tvoj dom, a hanenia haniacich teba padly na mňa.
11. Ak plačem trápiac pôstom svoju dušu, je mi to na potupu.
12. A keď miesto rúcha beriem na seba smútočné vrece, vtedy som im porekadlom.
13. Zlé hovoria o mne tí, ktorí sedia v bráne, a pesničkou k hudbe som tým, ktorí pijú opojný nápoj.
14. Ale ja k tebe odosielam svoju modlitbu, JeHoVaHu; nech je to príjemný čas; Bože, pre mnohú svoju milosť ozvi sa mi, pre vernosť svojho spasenia.
15. Vytrhni ma z blata, aby som sa nepohrúžil! Nech som vytrhnutý od tých, ktorí ma nenávidia, a z hlbokostí vôd.
16. Nech ma nezaleje valiaci sa prúd vody, nech ma nepohltí hlbina, a nech nezavrie jama nado mnou svojich úst!
17. Ozvi sa mi, JeHoVaHu, lebo je dobrá tvoja milosť. Podľa množstva svojho milosrdenstva pohliadni na mňa!
18. A neskrývaj svojej tvári pred svojím služobníkom, lebo mi je úzko. Rýchle sa mi ohlás.
19. Priblíž sa mojej duši; vyprosti ju! Vykúp ma pre mojich nepriateľov!
20. Ty znáš moje pohanenie, moju hanbu a môj stud; pred tebou sú všetci moji protivníci.
21. Pohanenie skrúšilo moje srdce, a preto som zronený. Keď čakám, že ma niekto poľutuje, nieto nikoho, a keď čakám na tešiteľov, nenachádzam ich.
22. Ale mi dali miesto pokrmu žlče, a v mojej žízni ma napájali octom.
23. Nech im je ich stôl pred nimi osídlom a ich pokojnému životu bezstarostnému smečkou.
24. Nech sa zatmia ich oči tak, aby nevideli, a daj to, aby sa ich bedrá stále klátily od bremena.
25. Vylej na nich svoj prudký hnev, a nech ich dostihne páľa tvojho hnevu!
26. Ich príbytok nech je pustý a nech nie je nikoho, kto by býval v ich stánoch;
27. lebo prenasledujú toho, ktorého si ty zbil, a rozprávajú o bolesti tvojich smrteľne zranených.
28. Pridaj neprávosť k ich neprávosti, a nech nevojdú do tvojej spravedlivosti.
29. Nech sú vytretí z knihy života a nech nie sú zapísaní spolu so spravedlivými!
30. A ja, keď aj som biedny a sovrený bolesťou, tvoje spasenie, Bože, ma vyvýši.
31. Budem chváliť meno Božie piesňou a zvelebovať ho budem vďakou.
32. A to bude príjemnejšie JeHoVaHovi ako vôl, ako rohatý junec s rozdeleným kopytom.
33. Keď to uvidia biedni, budú sa radovať, a vám, ktorí hľadáte Boha, ožije vaše srdce.
34. Lebo JeHoVaH počuje chudobných a neopovrhuje svojimi väzňami.
35. Nech ho chvália nebesia i zem, moria i všetko, čo sa hemží v nich.
36. Pretože Bôh zachráni Sion a vystaví mestá Judska, a budú tam bývať, a ňou, zemou, budú vládnuť dedične. (69:37)A semeno jeho služobníkov ju zdedia, a tí, ktorí milujú jeho meno, budú bývať v nej.

  Psalms (69/150)