Psalms (66/150)  

1. <sup>(a)</sup> Náčelníkovi speváckeho sboru. Pieseň. Žalm. <sup>(b)</sup> Pokrikujte radostne Bohu, celá zem!
2. Ospevujte slávu jeho mena! Pokladajte si jeho chválu za slávu!
3. Recte Bohu: Jaký hrozný si čo do svojich diel! Pre veľkosť tvojej sily budú sa ti lichotne koriť tvoji nepriatelia.
4. Celá zem, všetko a všetci sa ti budú klaňať a budú ti spievať žalmy, ospevovať budú tvoje meno. Sélah.
5. Poďte a vidzte skutky Boha! Hrozný je čo do činu pri synoch človeka!
6. Obrátil more na sušinu; cez rieku prešli pešo; tam sme sa radovali v ňom!
7. Vo svojej hrdinskej sile panuje na veky; jeho oči pozorujú národy; spurní nech sa nepovyšujú! Sélah.
8. Dobrorečte, národy, nášmu Bohu a dajte čuť hlas jeho chvály,
9. ktorý zachoval našu dušu pri živote a nedal, aby sa pohla naša noha.
10. Lebo si nás zkúsil, Bože; prepálil si nás v ohni, jako sa prepaľuje striebro.
11. Bol si nás uviedol do siete; bremeno si bol položil na naše bedrá.
12. Bol si vysadil mizerného človeka na našu hlavu; boli sme vošli do ohňa a do vody, a vyviedol si nás do hojnosti.
13. A preto vojdem do tvojho domu so zápalnými obeťami; splním ti svoje sľuby,
14. to, čo vyriekly moje rty, a povedaly moje ústa vtedy, keď mi bolo úzko.
15. Zápalné obeti tučných baránkov ti budem obetovať, s kadivom škopcov; pripravím vola s kozlami. Sélah.
16. Poďte, čujte všetci, ktorí sa bojíte Boha, a budem rozprávať, čo učinil mojej duši.
17. Na neho som volal svojimi ústy, a vyvyšoval som ho svojím jazykom.
18. Keby som bol hľadel na neprávosť vo svojom srdci, nebol by vyslyšal Pán.
19. Ale Bôh vyslyšal a pozoroval na hlas mojej modlitby.
20. Požehnaný Bôh, ktorý neodmietnul mojej modlitby a neodňal odo mňa svojej milosti.

  Psalms (66/150)