Psalms (63/150)  

1. Žalm Dávidov, keď bol na Judskej púšti.
2. Bože, ty si môj silný Bôh. Hľadám ťa hneď za svitania. Moja duša žízni túžbou po tebe; moje telo práhne po tebe vo vyschlej zemi a zomdlenej bez vody.
3. Tak budem hľadieť na teba v svätyni, aby som videl tvoju silu a tvoju slávu.
4. Lebo tvoja milosť je lepšia ako život. Moje rty ťa budú velesláviť.
5. Tak ti budem dobrorečiť po celý svoj život; v tvojom mene budem pozdvihovať svoje ruky.
6. Jako tukom a sadlom bude sa tam sýtiť moja duša, a moje ústa ťa budú chváliť plesajúcimi rty.
7. Keď sa rozpomínam na teba na svojej loži, za nočných stráží, rozmýšľam o tebe.
8. Lebo si mi bol na pomoci, a preto budem plesať v tôni tvojich krýdel.
9. Moja duša ľne k tebe idúc za tebou. Tvoja pravica ma zdržuje.
10. Ale oni hľadajú moju dušu na záhubu a preto sostúpia do spodku zeme.
11. Vydajú ho ostriu meča; budú za podiel líškam. (63:12)Ale kráľ sa bude radovať v Bohu. Chváliť sa ním bude každý, kto prisahá na neho, lebo budú zapchané ústa tým, ktorí hovoria lož.

  Psalms (63/150)