Psalms (61/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Neginat, to jest pieseň pri hudobnom nástroji strunovom. Dávidov.
2. Počuj, ó, Bože, môj krik! Pozoruj na moju modlitbu!
3. Od konca zeme volám na teba, keď nyje moje srdce; zaveď ma na skalu, ktorá je vyššia odo mňa!
4. Lebo si mi býval útočišťom, pevnou vežou pred nepriateľom.
5. Budem bývať v tvojom stáne na veky; utečiem sa do skrýše tvojich krýdel. Sélah.
6. Lebo ty, Bože, si počul moje sľuby; dal si mi dedičstvo tých, ktorí sa boja tvojho mena.
7. Pridaj dní ku dňom kráľovým, a nech sú jeho roky jako pokolenie a pokolenie.
8. Nech býva na veky pred Bohom. Nastroj milosť a pravdu, aby ho ostríhaly. (61:9)Tak budem spievať tvojmu menu žalmy až na veky plniac svoje sľuby deň po dni.

  Psalms (61/150)