Psalms (6/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót; na nápev: Ôsma... Žalm Dávidov.
2. JeHoVaHu, nekáraj ma vo svojom hneve a netresci ma vo svojej prchlivosti!
3. Zmiluj sa nado mnou, JeHoVaHu, lebo som zomdlený; uzdrav ma, JeHoVaHu, lebo moje kosti sa chvejú zdesením;
4. aj moja duša sa veľmi chveje. A ty, ó, JeHoVaHu, dokedy?!-
5. Navráť sa zase, JeHoVaHu, vytrhni moju dušu; zachráň ma pre svoju milosť.
6. Lebo v smrti nieto rozpomienky na teba, a kto ťa bude oslavovať v hrobe?!
7. Ustal som vo svojom úpení; každú noc máčam svoju posteľ slzami, slzami polievam svoje ležište.
8. Moja tvár uvädla od trápenia, zostárla pre všetkých a tak mnohých mojich protivníkov.
9. Odstúpte odo mňa všetci, ktorí páchate neprávosť, lebo JeHoVaH počul hlas môjho plaču,
10. áno, počul JeHoVaH moju pokornú prosbu; JeHoVaH prijal moju modlitbu. (6:11)Hanbiť sa budú a zdesení súc budú sa veľmi triasť všetci moji nepriatelia. Nazpät sa obrátia a budú sa hanbiť razom.

  Psalms (6/150)