Psalms (57/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Nezahub! Zlatý žalm Dávidov. Z času, keď utekal pred Saulom a bol sa skryl v jaskyni.
2. Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k tebe utieka moja duša, a nech sa utečiem do tône tvojich krýdel dokiaľ neprejde zkaza.
3. Volám na Najvyššieho Boha, na silného Boha, ktorý dokonáva za mňa.
4. Pošle z nebies a zachráni ma, potupí toho, ktorý dychtí, aby ma pohltil. Sélah. Bôh pošle svoju milosť a svoju pravdu.
5. Moja duša je medzi ľvami; líham medzi soptiacimi oheň, medzi synmi človeka, ktorých zuby sú jako kopija a jako strelné šípy a ich jazyk je ako ostrý meč.
6. Vyvýš sa nad nebesia, Bože, nad celú zem tvoja sláva!
7. Boli pripravili mojim krokom sieť; zohnuli moju dušu; vykopali predo mnou jamu; ale sami padli do nej. Sélah.
8. Moje srdce je hotové, Bože; moje srdce je hotové, spievať ti budem a oslavovať ťa budem žalmami.
9. Zobuď sa, moja slávo; zobuď sa, harfo a citaro, nech zobudím rannú zoru!
10. Chváliť ťa budem medzi národami, ó, Pane, žalmy ti budem spievať medzi ľuďmi.
11. Lebo tvoja milosť je veľká a sahá až po nebesia a tvoja pravda až po najvyššie oblaky. (57:12)Vyvýš sa nad nebesia, ó, Bože; nad celú zem nech sa vyvýši tvoja sláva!

  Psalms (57/150)