Psalms (55/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót. Vyučujúci žalm Dávidov.
2. Počuj, ó, Bože, moju modlitbu a neskrývaj sa pred mojou pokornou prosbou.
3. Pozoruj na mňa a ohlás sa mi, lebo chodím sem-ta vo svojom úpení a vzdychám
4. pre krik nepriateľa, pre útlak bezbožníka, pretože ma zahrnujú neprávosťou a vo vzteku útočia na mňa.
5. Moje srdce sa chveje vo mne, a strachy smrti pripadly na mňa;
6. Bázeň prišla na mňa a taký strach, že sa trasiem, a hrôza ma pokryla.
7. A povedal som: Ó, keby som mal krýdla jako holubica! Zaletel by som ďaleko a býval by som na pokoji.
8. Hľa, ďaleko by som ušiel a bol by som na pustine. Sélah.
9. Ponáhľal by som sa utiecť pred víchrom, pred búrkou.
10. Zahub, ó, Pane, zmiatni ich jazyk, lebo som videl násilie a rozbroj v meste.
11. Vodne i vnoci chodia okolo neho na jeho múroch, a vnútri v ňom je neprávosť a trápenie.
12. Zkaza je v ňom, a útisk a lesť neustupuje z jeho ulice.
13. Lebo ma nepotupuje nejaký nepriateľ, lebo to by som zniesol, ani sa nepozdvihol proti mne niektorý môj nenávistník, lebo by som sa bol skryl pred ním,
14. ale ty, biedny človeče, rovný mne samému, môj druh a môj známy,
15. s ktorým sme sa mile spolu radievali, do domu Božieho sme chodievali v rušnom zástupe.
16. Nech uderí na nich smrť, čo sa nenazdajú, aby živí sostúpili do pekla, pretože je všelijaká nešľachetnosť v ich príbytku, v ich srdci.
17. Ale ja volám na Boha, a JeHoVaH ma zachráni.
18. Večer i ráno i na poludnie sa budem úpenlivo modliť a pokorne a nástojne volať, a vyslyší môj hlas.
19. Vykúpi moju dušu, aby bola v pokoji, a zachráni ju pred útokom, namiereným proti mne, lebo vo väčšine sú so mnou.
20. Počuje silný Bôh a poníži ich, ten, ktorý tróni od pradávna, sélah, pretože niet u nich zmeny, a neboja sa Boha.
21. Vystrel svoje ruky na tých, ktorí s ním žili v pokoji; zrušil svoju smluvu.
22. Hladká bola smotana jeho úst, a jeho srdce bolo hotové k útoku; slová boly jemnejšie nad olej, a v skutku boly jako vytasené meče.
23. Uvrhni na JeHoVaHa svoje bremä, a on ťa bude opatrovať. Nedopustí na veky, aby sa pohnul spravedlivý. (55:24)Ale ty, Bože, spôsobíš to, aby sostúpili do jamy zkazy, krvaví ľudia a ľstiví, ktorí nedožijú polovice svojich dní; ale ja sa budem nadejať na teba.

  Psalms (55/150)