Psalms (54/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót. Vyučujúci žalm Dávidov.
2. Z času, keď prišli Zifejci a povedali Saulovi: Hľa, či sa neskrýva Dávid u nás?
3. Bože, zachráň ma pre svoje meno a súď ma vo svojej veľkej sile.
4. Bože, počuj moju modlitbu a nakloň svoje ucho ku slovám mojich úst;
5. lebo cudzinci povstali proti mne, a ukrutníci hľadajú moju dušu; nepredstavili si Boha pred seba. Sélah.
6. Hľa, Bôh je mojím spomocníkom; Pán je medzi tými, ktorí podopierajú moju dušu.
7. Odplatí zlé mojim nepriateľom, ktorí špehujú po mne. Vyplieň ich vo svojej pravde, Pane! (54:8)Budem ti dobrovoľne obetovať. Oslavovať budem tvoje meno, JeHoVaHu, lebo je dobré. (54:9)Lebo si ma vytrhol z každého súženia, a moje oko videlo pomstu na mojich nepriateľoch.

  Psalms (54/150)