Psalms (52/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Vyučujúci žalm Dávidov.
2. Keď prišiel Edomita Doég a oznámil Saulovi a povedal mu: Dávid vošiel do domu Achimelechovho.
3. Prečo sa chlúbiš nešľachetnosťou, ó, mocný?! Milosť silného Boha trvá každého dňa!
4. Tvoj jazyk myslí na zkazu; je ako naostrená britva a robí lesť.
5. Viacej miluješ zlé ako dobré; radšej hovoríš lož ako to, čo je spravedlivé. Sélah.
6. Miluješ každú reč, ktorá je spôsobná pohltiť, a jazyk lesti.
7. A preto ťa i silný Bôh porazí na večnosť; pochytí ťa, čo sa nenazdáš, a vytrhne ťa zo stánu a vykorení ťa zo zeme živých. Sélah.
8. Keď to uvidia spravedliví, budú sa báť a ľudia sa mu budú smiať a povedia:
9. Hľa, to je ten človek, ktorý neučinil Boha svojou pevnosťou, ale sa nadejal na svoje veľké bohatstvo a zmocňoval sa vo svojej zkaze. (52:10)Ale ja budem ako zelenajúca sa oliva v dome Božom, lebo sa nadejem na milosť Božiu na veky vekov. (52:11)Velesláviť ťa budem, ó, Pane, na veky, že si to učinil, a budem očakávať na tvoje meno, lebo je dobré pred tvojimi svätými.

  Psalms (52/150)