Psalms (51/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.
2. Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe.
3. Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milosti! Podľa množstva svojho milosrdenstva zahľaď moje prestúpenia.
4. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu;
5. lebo ja znám svoje prestúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou.
6. Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravedlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš.
7. Hľa, v neprávosti som splodený, a v hriechu ma počala moja matka.
8. Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach. A tedy v skrytom mi daj znať múdrosť.
9. Očisti ma od hriechu yzopom, a budem čistý; umy ma, a budem belší ako sneh.
10. Daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesaly moje kosti, ktoré si zdrtil.
11. Skry svoju tvár pred mojimi hriechami a zahľaď všetky moje neprávosti.
12. Stvor mi čisté srdce, ó, Bože a obnov priameho ducha v mojom vnútri.
13. Nezavrhni ma zpred svojej tvári a nevezmi odo mňa svojho Svätého Ducha.
14. Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom!
15. A budem vyučovať priestupníkov tvojím cestám a hriešnikov, aby sa obrátili k tebe.
16. Vytrhni ma z hriechov krví, ó, Bože, Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spravedlivosť.
17. Pane, otvor moje rty, a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu!
18. Pretože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochotne; v zápalnej obeti nemáš záľuby.
19. Obeti Božie sú skrúšený duch. Skrúšeným srdcom a zdrteným, ó, Bože, neopovrhuješ. (51:20)Čiň dobre Sionu vo svojej láskavosti! Vystav múry Jeruzalema! (51:21)Vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spravedlivosti, zápal a celková obeť; vtedy budú obetovať juncov na tvojom oltári.

  Psalms (51/150)