Psalms (50/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm Azafov. <sup>(b)</sup> Silný Bôh bohov, JeHoVaH prehovoril a zavolal na zem od východu slnka až po jeho západ.
2. So Siona, s dokonalej krásy zaskvel sa Bôh.
3. Prijde náš Bôh a nebude mlčať; oheň bude žrať pred ním, a vôkol neho bude náramná víchrica.
4. Zavolá na nebesia hore a na zem, aby súdil svoj ľud a povie:
5. Shromaždite mi mojich svätých, ktorí učinili so mnou smluvu pri obeti.
6. A nebesia budú oznamovať jeho spravedlivosť, lebo on, Bôh, je sudcom. Sélah.
7. Počuj, môj ľude, a budem hovoriť; pozoruj, Izraelu, a budem svedčiť proti tebe: Bohom, tvojím Bohom som ja!
8. Neviním ťa pre tvoje bitné obeti ani pre tvoje zápaly, ktoré sú stále predo mnou.
9. Nevezmem z tvojho domu junca a z tvojich chlievov kozlov.
10. Lebo veď moja je všetka lesná zver i hovädá na tisícich vrchoch.
11. Znám všetko vtáctvo všetkých vrchov, a poľné zvieratá sú vo vedomí u mňa.
12. Ak zlačniem, nepoviem ti toho, lebo môj je okruh zeme i jeho náplň.
13. A potom či azda jedám mäso volov a pijem krv kozlov?
14. Obetuj Bohu chválu a splň Najvyššiemu svoje sľuby.
15. A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a budeš ma oslavovať.
16. Ale bezbožníkovi hovorí Bôh: Čo tebe do toho, že rozprávaš moje ustanovenia a berieš moju smluvu do svojich úst,
17. keď ty nenávidíš kázne a zavrhol si moje slová za seba?
18. Ak vidíš zlodeja, hneď s ním bežíš a s cudzoložníkmi máš svoj podiel.
19. Svoje ústa púšťaš po zlom, a tvoj jazyk snuje lesť.
20. Usadzujúc sa hovoríš proti svojmu bratovi a na syna svojej matky vrháš potupu.
21. To si robil, a mlčal som. Domnieval si sa, že áno, i ja budem tebe podobný! Trestať ťa budem a predostriem ti to pred oči!
22. A tak tedy rozumejte tomu, vy, ktorí zabúdate na Boha, aby som nejako neuchvatnul, a nebolo by toho, kto by vytrhol!
23. Ten, kto obetuje chválu, ma ctí, a tomu, kto pozoruje na svoju cestu, ukážem spasenie Božie.

  Psalms (50/150)