Psalms (5/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru na nechilót, dutý to nástroj hudobný. Žalm Dávidov.
2. JeHoVaHu, počuj moje slová, rozumej tomu, čo hovorím v tichej pokore.
3. Pozoruj na hlas môjho pokorného volania, môj Kráľu a môj Bože, lebo sa tebe modlím.
4. JeHoVaHu, ráno počuj môj hlas; ráno ti predložím svoju vec a budem pozorovať.
5. Lebo ty nie si Bohom, ktorý by mal záľubu v bezbožnosti; nebude s tebou bývať zlý.
6. Blázni neobstoja pred tvojimi očima; nenávidíš všetkých, ktorí robia neprávosť.
7. Zahubíš tých, ktorí hovoria lož. Človek krvi a ľsti sa oškliví JeHoVaHovi.
8. Ale ja v množstve tvojej milosti vojdem do tvojho domu a budem sa klaňať, obrátený k chrámu tvojej svätosti, v tvojej bázni.
9. JeHoVaHu, voď ma vo svojej spravedlivosti pre tých, ktorí ma strežú. Urovnaj predo mnou svoju cestu.
10. Lebo niet stáleho v jeho ústach. Ich nútro je zývajúca priepasť, ich hrdlo otvorený hrob, a jazykom lichotia.
11. Uvaľ na nich, ó, Bože, ich vinu! Nech padnú od svojich rád; zažeň ich pre množstvo ich prestúpení, lebo sa ti protivia.
12. A nech sa radujú všetci, ktorí sa utiekajú k tebe; nech plesajú na veky, a ochraňuj ich, a nech sa veselia v tebe tí, ktorí milujú tvoje meno. (5:13)Lebo ty požehnáš spravedlivého, ó, JeHoVaHu, ľúbosťou ho objímeš ako štítom.

  Psalms (5/150)