Psalms (47/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Synov Kórachových Žalm.
2. Vy, všetky národy, tlieskajte rukami, pokrikujte radostne Bohu, hlasom plesania!
3. Lebo JeHoVaH, hrozný Najvyšší, je velikým Kráľom nad celou zemou.
4. Podmaňuje národy pod nás a ľudí pod naše nohy.
5. Volí nám naše dedičstvo, pýchu Jakobovu, ktorého miloval. Sélah.
6. Bôh vystúpil s radostným pokrikom, JeHoVaH so zvukom trúby.
7. Spievajte Bohu žalmy, spievajte; spievajte, spievajte nášmu Kráľovi žalmy!
8. Lebo Kráľom celej zeme je Bôh. Spievajte vyučujúci žalm:
9. Bôh kraľuje nad národami; Bôh sedí na tróne svojej svätosti. (47:10)Kniežatá národov sa shromaždia, ľud Boha Abrahámovho, pretože Bohu patria štíty zeme; bude náramne vyvýšený.

  Psalms (47/150)