Psalms (46/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm synov Kórachových na nápev: Devy. Pieseň.
2. Bôh nám je útočišťom a silou, pomocou v súženiach, najdenou veľmi dokázanou.
3. Preto sa nebudeme báť, ani keby zem uhla so svojho miesta, a keby sa hneď aj vrchy pohybovaly a rútily sa doprostred mora.
4. Nech hučia a penia sa jeho vody; nech sa trasú vrchy od jeho veleby! Sélah.
5. Rieka, jej potoky obveseľujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho.
6. Bôh je v jeho strede, nepohne sa. Bôh mu pomôže nad ránom.
7. Búria sa národy? Klátia sa kráľovstvá? Vydá svoj hlas, a hneď sa rozplýva zem.
8. JeHoVaH Zástupov je s nami; pevnou vežou vysokou nám je Bôh Jakobov. Sélah.
9. Poďte, vidzte skutky JeHoVaHove, jakých pustín narobil na zemi!
10. Činí vojnám prietrž až po koniec zeme; láme lučište a seče kopiju; vozy páli ohňom
11. a hovorí: Prestaňte a vedzte, že ja som Bôh a budem vyvýšený medzi národami, budem vyvýšený na zemi. (46:12)JeHoVaH Zástupov je s nami, pevnou vežou vysokou nám je Bôh Jakobov. Sélah.

  Psalms (46/150)