Psalms (45/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Na nápev: Ľalie. Žalm synov Kórachových. Vyučujúci. Pieseň o ľúbosti.
2. Moje srdce vynáša dobré slovo. Ja hovorím: Moje básnické diela patria kráľovi. Môj jazyk je ako pero hbitého pisára.
3. Si krásnejší nad všetkých synov človeka. Ľúbeznosť je rozliata na tvojich rtoch, preto ťa požehnal Bôh na veky.
4. Pripáš svoj meč na bedrá, statný hrdina! Ukáž svoje veličenstvo a svoju nádheru!
5. Čo do tvojej nádhery: jazdi zdarne na slove pravdy a pokory spravedlivosti; to ťa vyučí, zázračným skutkom tvoju pravicu.
6. Tvoje šípy sú ostré - Národy padnú pod teba -, vniknú do srdca nepriateľov kráľových.
7. Tvoj trón, ó, Bože, stojí na večné veky; berla tvojho kráľovstva je berlou priamosti.
8. Miloval si spravedlivosť a nenávidel si bezbožnosti: preto ťa pomazal, Bože, tvoj Bôh olejom veselosti nad tvojich druhov.
9. A všetko tvoje rúcho je samá myrra, áloe a kassia. Z palácov zo slonovej kosti ťa obveseľujú ľúbezné zvuky strún.
10. Dcéry kráľov sú medzi tvojimi vzácnymi ženami. Kráľovská manželka ti stojí po tvojej pravici v rýdzom zlate z Ofíra.
11. Počuj, dcéro, a vidz, nakloň svoje ucho a zabudni svoj ľud a dom svojho otca!
12. A zatúži kráľ po tvojej kráse, lebo on je tvojím pánom, a klaňaj sa mu!
13. I dcéra Týru prijde s darom; bohatí z národa budú hľadať tvoju priazeň.
14. Celá je slávna dcéra kráľova vnútri v paláci; jej rúcho je z tkaniva zo zlata.
15. V prekrásnych výšivkách bude dovedená kráľovi; panny za ňou, jej priateľky, ti budú dovedené.
16. Dovedené budú vo veľkej radosti a v plesaní a vojdú do paláca kráľovho.
17. Miesto tvojich otcov ti budú tvoji synovia; učiníš ich kniežatami po celej zemi. (45:18)Pamätným učiníš tvoje meno po všetky pokolenia, a preto ťa budú oslavovať národy na večné veky.

  Psalms (45/150)