Psalms (41/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.
2. Blahoslavený človek, ktorý sa rozumne chová oproti chudobnému. V zlý deň ho vyslobodí JeHoVaH.
3. JeHoVaH ho bude strážiť a zachová ho pri živote; bude blažený na zemi, a nevydáš ho, Pane, do vôle jeho nepriateľov.
4. JeHoVaH ho posilní, keď bude neduživieť na posteli. Premeníš, Bože, celé jeho ležište v jeho nemoci.
5. Ja som povedal: JeHoVaHu, zmiluj sa nado mnou! Uzdrav moju dušu, lebo som zhrešil proti tebe.
6. Moji nepriatelia hovoria zlé o mne. Kedy už vraj zomrie, a zahynie jeho meno?!
7. A keď aj prijde niektorý vidieť, hovorí márnosť; jeho srdce si sberá neprávosť; vyjde von, hovorí ju.
8. Spolu si šepcú zlé proti mne všetci, ktorí ma nenávidia. Vymýšľajú proti mne, čo by mi bolo zlé.
9. Hovoria, zkaza vraj prišla na neho, a keď už raz leží, viacej nevstane.
10. Ba ešte aj človek, s ktorým som žil v priateľstve a v pokoji, na ktorého som sa nadejal, ktorý jedol môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne.
11. Ale ty, JeHoVaHu, sa zmiluj nado mnou a pozdvihni ma, a odplatím im.
12. Po tom poznám, že ma ľúbiš, keď nebude môj nepriateľ víťazosláviť nado mnou.
13. Ale mňa podoprieš v mojej nevine a postavíš ma pred svojou tvárou, kde budem stáť na veky. (41:14)Nech je požehnaný JeHoVaH, Bôh Izraelov, od veku až na veky. Ameň a ameň.

  Psalms (41/150)