Psalms (40/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.
2. Túžobne som očakával na JeHoVaHa, a naklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc.
3. Vytiahol ma z hučiacej jamy, z bahnivého blata, a postavil moje nohy na skalu a stavia pevne moje kroky.
4. A dal do mojich úst novú pieseň, chválu našemu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a nadejať sa budú na JeHoVaHa.
5. Blahoslavený muž, ktorý položil JeHoVaHa za svoju nádej a neobracia sa k pyšným a k tým, ktorí chodia za lžou.
6. Mnohé a veľké sú tvoje divy, ktoré si ty učinil, JeHoVaHu, môj Bože, a tvoje myšlienky, vzťahujúce sa na nás! Nikto sa nemôže tebe prirovnať! Povedal som: Budem to oznamovať a hovoriť o tom. Ale je toho taká sila, že sa to nedá vyrozprávať.
7. Bitnej obeti a posvätného daru oltárneho si nechcel; uši si mi otvoril. Zápalnej obeti a obeti za hriech si nežiadal.
8. Vtedy som povedal: Hľa, idem, ako je o mne napísané v knihách.
9. Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám, a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach.
10. Zvestoval som spravedlivosť vo veľkom shromaždení; hľa, nezdŕžal som svojich rtov, JeHoVaHu, ty vieš.
11. Neukryl som tvojej spravedlivosti vo svojom srdci; povedal som o tvojej vernosti a o tvojom spasení. Nezatajil som veľkému shromaždeniu tvojej milosti a tvojej pravdy.
12. A ty, JeHoVaHu, nezadržíš svojej ľútosti odo mňa; tvoja milosť a tvoja pravda nech ma stále ostríhajú!
13. Lebo sa so všetkých strán shrnulo na mňa toľko zlého, že tomu nieto počtu. Dostihly ma moje neprávosti, takže nemôžem vidieť. Je ich viac ako vlasov na mojej hlave, a moje srdce ma opustilo.
14. Ráč, ó, JeHoVaHu, vytrhnúť ma! JeHoVaHu, ponáhľaj sa mi na pomoc!
15. Nech sa hanbia a rumenejú všetci dovedna, ktorí hľadajú moju dušu, aby ju zahladili! Nech uhnú zpät a stydia sa, ktorí chcú moje zlé.
16. Nech spustnú pre svoju hanebnosť, všetci tí, ktorí mi hovoria: Aha, aha!
17. Nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú a nech hovoria povždy: Veľký je JeHoVaH! všetci tí, ktorí milujú tvoje spasenie! (40:18)A ja, keď aj som biedny a chudobný, ale Pán pečuje o mňa. Mojou pomocou a mojím vysloboditeľom si ty, môj Bože. Neodkladaj!

  Psalms (40/150)