Psalms (38/150)  

1. Žalm Dávidov. Na upomienku.
2. JeHoVaHu, nekáraj ma vo svojom hneve a netresci ma vo svojej prchlivosti!
3. Lebo tvoje strely uviazly vo mne, a tvoja ruka ťažko dolieha na mňa.
4. Nieto ničoho celého na mojom tele pre tvoje žehranie, niet pokoja v mojich kostiach pre môj hriech.
5. Lebo moje neprávosti sahajú nad moju hlavu; sú jako ťažké bremeno, ťažšie sú než to, čo ja môžem uniesť.
6. Moje rany smrdia a tečú hnisom pre moje bláznovstvo.
7. Zohnutý som a zronený až veľmi; smutný chodím deň ako deň.
8. Lebo moje bedrá sú plné bridu, a nieto celého miesta zdravého na mojom tele.
9. Zomdlený som a zdrtený náramne; revem od desu svojho srdca.
10. Pane, pred tebou je každé moje želanie, a moje vzdychanie nie je skryté pred tebou.
11. Moje srdce trepoce; moja sila ma opustila; už ani len svetla mojich očí nie je u mňa!
12. Tí, ktorí ma ináče milujú, a moji priatelia, ustupujú pred úderom, ktorý ma stihol, a moji blížni stoja zďaleka.
13. Tí, ktorí hľadajú moju dušu, kladú mi smečky, a tí, ktorí sa snažia o moje zlé, hovoria o zkaze a celý deň myslia na všelijakú lesť.
14. Ale ja som ako hluchý, nečujem, a jako nemý, ktorý neotvorí svojich úst.
15. A som ako človek, ktorý nerozumie, a v ktorého ústach niet pokarhania.
16. Lebo na teba, JeHoVaHu, očakávam; ty odpovieš za mňa, Pane, môj Bože!
17. Lebo som povedal: Aby sa mi neradovali! Keby sa zaklátila moja noha, na veľko by roztvoril svoje ústa proti mne.
18. Lebo stojím nahnutý na bok, a moja bolesť je vždycky predo mnou,
19. lebo vyznávam svoju neprávosť, strachujem sa pre svoj hriech.
20. Ale moji nepriatelia mocnejú v živote, a množia sa tí, ktorí ma nenávidia, vymýšľajú faloš,
21. a tí, ktorí odplácajú zlým za dobré, útočia na mňa za to, že sa ženiem za dobrým.
22. Neopusti ma, JeHoVaHu, môj Bože! Nevzďaľuj sa odo mňa! (38:23)Pospieš mi na pomoc, Pane, moje spasenie!

  Psalms (38/150)