Psalms (36/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm služobníka JeHoVaHovho Dávida.
2. Nepravá reč bezbožníka ma usvedčuje hlboko v mojom srdci o tom, že niet bázne Božej pred jeho očima.
3. Lebo si lichotí vo svojich očiach, aby našla jeho neprávosť príčinu nenávidieť.
4. Slová jeho úst sú márnosť a lesť; prestal mať rozum, aby robil dobré.
5. O márnosti rozmýšľa na svojom ležisku; stavia sa na cestu, ktorá nie je dobrá; nezavrhuje toho, čo je zlé.
6. JeHoVaHu, tvoja milosť sahá až do nebies, tvoja vernosť až po najvyššie oblaky.
7. Tvoja spravedlivosť stojí pevne jako vrchy silného Boha; tvoje súdy sú jako veľká hlbina; zachrániš človeka i hovädo, ó, JeHoVaHu!
8. Jaká predrahá je tvoja milosť, ó, Bože, a preto sa synovia človeka utiekajú do tône tvojich krýdel.
9. Oplývajú tukom tvojho domu, a napájaš ich z potoka svojich rozkoší.
10. Lebo u teba je prameň života; v tvojom svetle vidíme svetlo.
11. Predĺž svoju milosť tým, ktorí ťa znajú, a svoju spravedlivosť tým, ktorí sú priameho srdca!
12. Nech neprijde na mňa noha pýchy, a ruka bezbožných nech ma nezaženie! (36:13)No, činitelia neprávosti padnú tam, kde ich sotia, a nebudú môcť povstať.

  Psalms (36/150)