Psalms (34/150)  

1. Dávidov, kde bol na pohľad zmenil svoj rozum pred Abimelechom, ktorý ho potom zahnal, a on išiel.
2. Aleph. Dobrorečiť budem JeHoVaHovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach.
3. Beth. V JeHoVaHovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať.
4. Gimel. Zvelebujte so mnou JeHoVaHa, a vyvyšujme spoločne jeho meno!
5. Daleth. Hľadal som JeHoVaHa, a ohlásil sa mi a vytrhol ma zo všetkých mojich strachov.
6. Hé. Hľadieť budú na neho a pohrnú sa, a ich tvár nebude rumenieť hanbou.
7. Zajin. A povedia: Tento biedny volal, a JeHoVaH počul a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkostí a zachránil.
8. Cheth. Anjel JeHoVaHov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vytrhuje ich.
9. Teth. Okúste a vidzte, že dobrý je JeHoVaH; blahoslavený muž, ktorý sa utieka k nemu.
10. Jod. Bojte sa JeHoVaHa, vy jeho svätí, lebo tí, ktorí sa ho boja, nemajú nedostatku.
11. Kaf. Mladí ľvi biedia a hladujú; ale tí, ktorí hľadajú JeHoVaHa, nebudú mať nedostatku ničoho dobrého.
12. Lamed. Poďte, deti, počujte ma; budem vás vyučovať bázni JeHoVaHovej.
13. Mem. Kde ktorý je to človek, ktorý má rád život, miluje dni, aby videl dobré?
14. Nun. Strež svoj jazyk a zdŕžaj od zlého a svoje rty, aby nehovorily lesti!
15. Samech. Odstúp od zlého a čiň dobré; hľadaj pokoj a stíhaj ho!
16. Ajin. Oči JeHoVaHove hľadia na spravedlivých, a jeho uši sú naklonené k ich volaniu.
17. Pé. Tvár JeHoVaHova je obrátená proti tým, ktorí robia zlé, aby vyťal ich pamiatku zo zeme.
18. Tsadé. Keď volajú, JeHoVaH počuje a vytrhne ich zo všetkých ich úzkostí.
19. Kaf. JeHoVaH je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca, a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni.
20. Réš. Mnoho zlého prichádza na spravedlivého; ale zo všetkého toho vytrhuje JeHoVaH.
21. Šin. Strežie všetky jeho kosti; ani jedna z nich nebude zlámaná.
22. Tav. Bezbožníka usmrtí jeho vlastná zlosť, a tí, ktorí nenávidia spravedlivého, ponesú vinu. (34:23)JeHoVaH vykúpi dušu svojich služobníkov, a neponesú viny niktorí z tých, ktorí sa utiekajú k nemu.

  Psalms (34/150)