Psalms (32/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm Dávidov, vyučujúci. <sup>(b)</sup> Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý!
2. Blahoslavený človek, ktorému JeHoVaH nepočíta neprávosti, a v ktorého duchu neni ľsti.
3. Keď som mlčal, práhly moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň.
4. Lebo dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka, a preto sa moja životná šťava obrátila na letné sucho. Sélah.
5. Preto som povedal: Vyznám ti svoj hriech. A svojej neprávosti som nezakryl. Riekol som: Vyznám JeHoVaHovi svoje prestúpenia. A ty si odpustil neprávosť môjho hriechu. Sélah.
6. Preto sa ti bude modliť každý svätý v príhodnom čase. Len k tomu sa nedostanú a nedotknú sa ho veľké vody v čas povodne.
7. Ty si mojou skrýšou, zachováš ma od súženia; objímeš ma plesaním vyslobodenia. Sélah.
8. JeHoVaH riekol: Dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pojdeš; dám radu obrátiac na teba svoje oko.
9. Nebuďte jako kôň a mul, ktoré nemajú rozumu, a ktoré musíš skrotiť zubadlom a úzdou, ich ozdobou, aby ti neublížily.
10. Bezbožný človek má mnoho bolestí, ale toho, ktorý sa nadeje na JeHoVaHa, obkľúči milosť.
11. Radujte sa v JeHoVaHovi a plesajte, spravedliví; pokrikujte radostne všetci, ktorí ste priameho srdca!

  Psalms (32/150)