Psalms (3/150)  

1. Žalm Dávidov z času, keď utekal pred Absalomom, svojím synom.
2. JeHoVaHu, jako mnoho je mojich protivníkov! Ako mnoho je tých, ktorí povstávajú proti mne!
3. Mnohí hovoria o mojej duši: Nemá záchrany v Bohu. Sélah.
4. Ale ty, ó, JeHoVaHu, si štítom vôkol mňa; si mojou slávou a ten, ktorý povyšuješ moju hlavu.
5. Na JeHoVaHa volám svojím hlasom, a ozve sa mi s vrchu svojej svätosti. Sélah.
6. Ja ľahnem a budem spať i prebudím sa, lebo ma JeHoVaH podporuje.
7. Nebudem sa báť mnoho tisíc ľudí, ktorí sa vôkol kladú proti mne.
8. Povstaň, ó, JeHoVaHu, zachráň ma, môj Bože, lebo ty udrieš všetkých mojich nepriateľov na líce, zuby bezbožným vyrazíš. (3:9)JeHoVaHovo je spasenie, nad tvojím ľudom, ó, Bože, tvoje požehnanie. Sélah.

  Psalms (3/150)