Psalms (27/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm Dávidov. <sup>(b)</sup> JeHoVaH je mojím svetlom a mojím spasením - koho sa budem báť?! JeHoVaH je pevnosťou môjho života - koho sa budem strachovať?!
2. Keď urobili zlostníci útok na mňa, aby žrali moje telo, moji protivníci a moji nepriatelia, oni klesli a padli.
3. Keby sa vojsko táborom rozložilo proti mne, nebude sa báť moje srdce; keby povstala proti mne vojna, i v tom sa ja nadejem.
4. Jedno si žiadam od JeHoVaHa, iba to budem hľadať: aby som mohol bývať v dome JeHoVaHovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu JeHoVaHovu a zpytoval v jeho chráme;
5. lebo ma ukryje vo svojom stánku v zlý deň; skryje ma v skrýši svojho stánu; vyzdvihne ma na skalu.
6. A tak teraz sa povýši moja hlava nad mojich nepriateľov okolo mňa, a budem, áno, budem obetovať v jeho stáne obeti radostného pokrikovania, budem spievať, a spievať budem JeHoVaHovi žalmy.
7. Počuj, JeHoVaHu, môj hlas, volám; zmiluj sa nado mnou a ozvi sa mi!
8. Za teba hovorí moje srdce: Hľadajte moju tvár! Hľadám tedy, JeHoVaHu, tvoju tvár.
9. Neskrývaj svojej tvári predo mnou; nezapuď v hneve svojho služobníka, veď si bol mojou pomocou; neodmietni ma ani ma neopusti, Bože môjho spasenia!
10. Lebo môj otec i moja matka ma opustili, ale JeHoVaH ma privinie k sebe.
11. Vyuč ma, JeHoVaHu, svojej ceste a veď ma po priamej stezke pre tých, ktorí striehnu na mňa.
12. Nevydaj ma do ľubovôle mojich protivníkov; lebo povstali falošní svedkovia proti mne i ten, kto srší ukrutnosťou.
13. Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré JeHoVaHovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul.
14. Očakávaj na JeHoVaHa, buď silný, a nech je mocné tvoje srdce, a očakávaj na JeHoVaHa!

  Psalms (27/150)