Psalms (25/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm Dávidov. <sup>(b)</sup> Aleph. K tebe, ó, JeHoVaHu, pozdvihujem svoju dušu.
2. Beth. Môj Bože, na teba sa nadejem. Nech nie som zahanbený! Nech neplesajú moji nepriatelia nado mnou!
3. Gimel. A tak sa ani nebude hanbiť nikto z tých, ktorí očakávajú na teba; hanbiť sa budú tí, ktorí neverne robia bez príčiny.
4. Daleth. Daj mi znať, ó, JeHoVaHu, svoje cesty; vyuč ma svojim stezkám!
5. <sup>(a)</sup> Hé. Daj, aby som chodil v tvojej pravde, <sup>(b)</sup> Vav. a vyuč ma; lebo ty si Bôh môjho spasenia; na teba očakávam každý deň.
6. Zajin. Pamätaj na svoje mnohé milosrdenstvo, JeHoVaHu, a na svoju mnohú milosť, lebo sú od veku.
7. Cheth. Neráč pamätať na hriechy mojej mladosti a na moje prestúpenia! Pamätaj ty na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó, JeHoVaHu!
8. Teth. Dobrý a priamy je JeHoVaH, preto vyučuje hriešnikov pravej ceste.
9. Jod. Činí to, aby pokorní chodili v súde, a vyučuje pokorných svojej ceste.
10. Kaf. Všetky stezky JeHoVaHove sú milosťou a pravdou tým, ktorí ostríhajú jeho smluvu a jeho svedoctvá.
11. Lamed. Pre svoje meno, JeHoVaHu, odpusti moju neprávosť, lebo je veľká. -
12. Mem. Ktorý a jaký je to človek, ktorý sa bojí JeHoVaHa? Toho vyučuje ceste, ktorú má vyvoliť
13. Nun. Jeho duša bude prebývať v dobrom, a jeho semä obdrží dedične zem.
14. Samech. Tajomstvo JeHoVaHovo je známe tým, ktorí sa ho boja, a jeho smluva je nato, aby im ju dal vedieť.
15. Ajin. Moje oči hľadia vždycky k JeHoVaHovi, lebo on vyvodí moje nohy zo siete.
16. Pé. Pohliadni na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a strápený.
17. Tsadé. Rozmnožily sa súženia môjho srdca; vyveď ma z mojich úzkostí.
18. Réš. Vidz moju biedu a moje trápenie a odpusť všetky moje hriechy.
19. Vidz mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho, a nenávidia ma ukrutnou nenávisťou.
20. Šin. Ostríhaj moju dušu a vytrhni ma, aby som sa nehanbil, lebo sa k tebe utiekam.
21. Thav. Nech ma ostríhajú bezúhonnosť a priamosť, lebo očakávam na teba.
22. Vykúp, ó, Bože, Izraela zo všetkých jeho súžení.

  Psalms (25/150)