Psalms (24/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm Dávidov. <sup>(b)</sup> JeHoVaHova je zem i jej náplň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom;
2. lebo on ho založil na moriach a postavil ho na riekach tak, aby stál.
3. Kto vystúpi na vrch JeHoVaHov, a kto bude stáť na mieste jeho svätosti?
4. Ten, kto je nevinných rúk a čistého srdca, kto nepovzniesol svojej duše k márnosti a neprisahal falošne.
5. Ten si odnesie požehnanie od JeHoVaHa a spravedlivosť od Boha svojho spasenia.
6. To je pokolenie tých, ktorí sa pýtajú po ňom, pokolenie hľadajúcich tvoju tvár, Bože Jakobov. Sélah.
7. Pozdvihnite, brány, svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy.
8. Kto je to ten Kráľ slávy? JeHoVaH, preveliký v sile a hrdina, JeHoVaH, vojenný hrdina.
9. Pozdvihnite, brány, svoje hlavy a pozdvihnite ich, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy!
10. A ktože je to ten Kráľ slávy? JeHoVaH Zástupov, on je Kráľom slávy. Sélah.

  Psalms (24/150)