Psalms (23/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm Dávidov. <sup>(a)</sup> JeHoVaH je môj pastier; nebudem mať nedostatku.
2. Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách.
3. Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravedlivosti pre svoje meno.
4. Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú.
5. Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi; olejom mažeš bohate moju hlavu; môj pohár preteká.
6. Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome JeHoVaHovom dlhé časy.

  Psalms (23/150)